Biuletyn Informacji Publicznej
Wroniecki Ośrodek Kultury
Szukaj w tym dziale:

Wroniecki Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.

Oficjalne otwarcie Domu Kultury nastąpiło w 1956 r., jednak jego faktyczna działalność rozpoczęła się już w roku 1955, mimo trwających jeszcze prac wykończeniowych. Wydarzenie to miało znaczący wpływ na rozwój życia kulturalnego mieszkańców Wronek. Budynek, który powstał z inicjatywy Wronieckiej Fabryki Wyrobów Blaszanych, miał w zamyśle służyć pracownikom zakładów oraz młodzieży szkolnej jako hala widowiskowo - sportowa. Osobą, która była pomysłodawcą tego projektu był dyrektor WFWB Henryk Andrzejewski. Budynek Domu Kultury należał do WFWB do roku 1978.

   Funkcje kierownicze pełnili: Helena Adamczewska-1955Alojzy Krzyżaniak-1955-1977Maria Teresińska-1977-1979Wojciech Hoffmann-1979Wiesława Zakrzewska-1979. W roku 1979 Dom Kultury przekształcono najpierw w Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, a później we Wroniecki Ośrodek Kultury. Dyrektorami kolejno byli: Roman Cichy-1979-1990Bogdan Czerwiński-1991-2003Jan Jankowski- 2003-2011. Obecnie funkcję dyrektora pełni Michał Poniewski.

Działalność Wronieckiego Ośrodka Kultury w skrócie:

DOM KULTURY - UL. POZNAŃSKA 59

 • Zespół folklorystyczny „MARYNIA”
 • Wroniecka Orkiestra Dęta
 • Mażoretki MIRAŻ WOK
 • Zajęcia ruchowe dla pań
 • Chór MILENIUM
 • Kreatywne Wronki
 • Klub Fotograficzny „FOKUS”
 • Sekcja baletowa
 • Sekcja wędkarska „PASKUDA”
 • Koło Śpiewacze „CHOJANKI”
 • Sekcja teatralna „Odgrywane Kapsle”
 • Grupa Moto-Wronki
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wronkach
 • Młodzieżowy Zespół Wokalny
 • Grupa taneczna Minionki
 • Zespół tańca nowoczesnego TeoTeam
 • Zumba
 • Fitness

 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA – UL. SZKOLNA 2

 • Filie biblioteczne:
 • Filia na Os. Borek
 • Filia w Nowej Wsi
 • Filia w Biezdrowie
 • Filia w Chojnie

MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ  –  UL. SZKOLNA 2

 • wystawy,
 •  koncerty,
 • siedziba TMZW
 • Teren rekreacyjny Olszynki wraz z Amfiteatrem
 • różnego rodzaju imprezy na otwartym powietrzu:

SALA KONCERTOWO-KINOWA - UL. POZNAŃSKA 44

 • Koncerty, spektakle, audycje muzyczne dla szkół, spotkania organizacji społecznych, projekcje filmów, kabarety, itp.

BUDYNEK PRZY ULICY POLNEJ 3a  „Na piętrze”

 • Klub Seniora WOK
 • Koło Śpiewacze „Chabry”
 • Sekcja plastyczna